Beweegprogramma

Een programma van 12 weken, bedoeld voor mensen met chronisch recidiverende rugklachten.
Het programma bestaat uit een intake gesprek, 22 groepstrainingen (nooit meer dan 4 deelnemers) en 2 individuele behandelsessies waarin ook metingen plaatsvinden om uw vorderingen vast te leggen.

Fysiotherapie en manuele therapie A.G.M. Nijmeijer heeft een programma ontwikkeld dat is gebaseerd op de Noorse medische Trainings Therapie (NMTT). Ervaren manueel therapeuten en fysiotherapeuten uit deze praktijk begeleiden de deelnemers.

Voor wie?
Mensen die geregeld rugklachten ondervinden en daardoor gehinderd zijn bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken op het werk of thuis.

Mensen die gemotiveerd zijn door zelf te oefenen bereiken dat het aantal keren dat de rugklachten optreden verminderen en dat de intensiteit van de klachten afneemt. Bovendien gaan we stapsgewijs toewerken naar activiteiten die u graag weer wilt kunnen uitvoeren. Dit zijn de realistische doelen die we samen van te voren vaststellen.

Wat gaat u betalen in 2016?
Voor het totale programma betaalt u in 2016 slechts € 270,00.* (20 % korting)

Over NMTT
Noorse medische Trainings Therapie (NMTT) is ontwikkeld door de Noor Oddvar Holten in de jaren zestig en zeventig. Holten was
fysiotherapeut en manueel therapeut en coach van het Finse en Noorse schaatsteam.

De oefeningen richten zich op het mobiliseren, spierfunctie verbeteren en het in juist vele gevallen noodzakelijke stabiliseren van de wervelkolom. Daarbij kan de nadruk worden gelegd op het spieruithoudingsvermogen, de kracht van de spieren, de coördinatie en stabilisatie of de mobiliteit van specifieke gewrichten. Een groot verschil met fitness-training is de opbouw. De NMTT werkt met kleine weerstanden naar grotere weerstanden. De training is zeer specifiek gericht op de te trainen spier of het te mobiliseren gewricht. Uiteindelijk wordt toewerkt naar optimaal functioneren van de deelnemers in het dagelijks leven.

Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt zichzelf aanmelden, verwezen worden door uw huisarts, specialist of door uw behandelend fysiotherapeut als vervolg op de individuele fysiotherapeutische behandeling. In een intakegesprek en individueel onderzoek wordt gekeken of u geschikt bent voor deelname. Is dit het geval, dan volgt een zogenaamde “try out” om uw specifieke programma samen te stellen.

Gedurende 6 weken vinden 2 keer per week de groepstrainingen plaats. Hierna volgt een individueel onderzoek en gesprek waarin uw beleving en ervaren resultaat van het beweegprogramma aan bod komen. Indien nodig kunt u individueel nog een keer behandeld worden.

Op basis van het onderzoek vinden 6 wekelijks behandelingen plaats,afgesloten met een evaluatief gesprek. Na een half jaar en een jaar nemen we contact met u op en vragen u de evaluatie lijsten nog een keer in te vullen.

U wordt gevraagd een contract te tekenen waarin u aangeeft alle 22 behandelingen te willen volgen en u toestemming verleent om na een half jaar en een jaar gebeld te worden. U geeft tevens aan dat u voldoende bent ingelicht over het doel en de uitvoering van het programma.