Patientinfo

Aanmelding, intake en onderzoek

Aanmelding voor behandeling kan op twee manieren:

– verwijzing via de huisarts, specialist of revalidatiearts
– zonder verwijzing (Directe Toegang Fysiotherapie)

Bij aanmelding zonder verwijzing wordt u eerst gescreend, om te kijken of uw klachten wel door ons behandeld kunnen worden.

Aanmelden kan in de praktijk, maar ook telefonisch.
Bij het eerste consult vragen wij uw identificatiebewijs en Burgerservicenummer. Tijdens het intakegesprek vraagt de behandelend fysiotherapeut naar uw klachten, beperkingen en mogelijkheden. Aan de hand hiervan voert hij of zij het lichamelijk onderzoek uit. Met deze gegevens wordt samen met u, een te bereiken doel opgesteld. Daarna wordt een behandelplan gemaakt en met u doorgenomen. (het is mogelijk voorafgaande in te loggen op www.abacus.nl/login om uw algemene gegevens en vragenlijsten omtrent uw pijn en activiteiten niveau vast te leggen in overleg met uw therapeut. Dit scheelt tijd en is vaak efficiënter).

Wij nemen onze klinische beslissingen op grond van evidence-based practice, waarbij wij wetenschappelijke inzichten, eigen klinische ervaring en wensen van de patiënt combineren. Ter ondersteuning van het klinisch onderzoek kunnen we binnen onze praktijk echografisch onderzoek uitvoeren. Voor het echografisch onderzoek binnen de behandeling worden geen kosten berekend!
In 2016 maken we gebruik van de allernieuwste echografische apparatuur met doppler, zodat ook ontstekingen in pezen en banden goed in beeld komen.

Aan huis behandelen

Indien de noodzaak aanwezig is om thuis te behandelen komen we graag bij u aan huis. Veel verzekeraars verlangen wel een verwijzing van de huisarts of specialist voor de behandeling aan huis.

Vergoeding

Chronische fysiotherapeutische behandelingen worden in 2018 vergoed vanuit de basis verzekering na de 20e behandeling. Bijna alle verzekeringen bieden de mogelijkheid een aanvullende verzekering af te sluiten, waarbij de niet chronische fysiotherapeutische behandeling geheel of gedeeltelijk wordt vergoed.
Tip: Bent u bij Menzis verzekerd, dan kan lidmaatschap van het FNV in 2018 voor u voordelig zijn. U krijgt dan recht op meer behandelingen. Informeer hierover bij Menzis.
IZZ (vgz) is een van de weinige verzekeraars waar u alle behandelingen in de AV vergoed kunt krijgen.
Bekijk ook de site van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) www.KNGF.nl voor uitgebreide informatie over verantwoord verzekeren voor fysiotherapie.
Contracten zorgverzekeraars
Wij hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract afgesloten in 2018.
contract Menzis
Bij Menzis heeft de praktijk een profiel 3 contract voor 2018. Zie Menzis.nl profiel 3 kwaliteitseisen.
Op die manier is hoogwaardige zorg voor dezelfde premie gewaarborgd.

Heeft u géén aanvullende verzekering afgesloten dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.
De particuliere tarieven zijn in onze praktijk ten opzichte van 2015 al drie jaar onveranderd.
De tarieven kunnen afwijken van de tarieven die uw verzekeraar aan ons vergoed omdat elke verzekeraar de door hen bepaalde tarieven in het contract met onze praktijk heeft vastgelegd.

Tarieven 2018

Fysiotherapie       € 33,50
Manuele therapie    € 41,50
Toeslag aan huis    € 12,00
Eenmalig consult € 50,00